- Bir canlının yaşayıp gelişebilmesi için su, hava, toprak, besin maddeleri ve güneş enerjisi mutlak suretle gerekli temel öğelerdir.

- Su çok eski tarihlerden beri, en değerli doğal kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir.

- Su, çevremizde görünen veya görünmeyen şekilde daima bulunan gizemli bir doğal kaynaktır.